SNOWSPORT

The Snowsport centre in Pontypool Park, Torfaen, is one of the most established and respected Snowsport centres in Wales and the United Kingdom. It has been a training ground for many skiers, boarders, Snowsport teachers, coaches and racers for 50 years. At 250m long and 20m wide it is the largest outdoor slope in Wales.

Snowsport Ymddiriedolaeth

Skiing Boarding Tubing

The Snowsport Centre is currently closed for the summer season.

All slope users are required to bring with them and wear, gloves, long sleeves and trousers and long socks. Helmets are not mandatory; they can be borrowed from Snowsport Torfaen if customers wish.

Open Practice customers must be competent at using the ski lift and descending the slope in control. Until this can be achieved lessons must be taken.

Instruction is provided by Snowsport Torfaen staff only and the Snowsport Code of Conduct is always observed. See here for our Snowsport Terms & Conditions and Code of Conduct.

For enquiries please email:

snowsport@torfaenleisuretrust.co.uk 

RHAGLEN

Beth sydd Yma

Mae yma brif lethr gyda thwmpathau ar gyfer y rheiny sy'n anturus, rampiau a rheiliau ar gyfer sgïo a byrddio rhydd, llethr fawr yn arbennig i ddechreuwyr ac ardal ddysgu esmwyth er mwyn i sgïwyr a byrddwyr ddatblygu rheolaeth cyn iddynt fentro'n uwch i fyny'r llethr. Mae lifft botwm yn gwasanaethu'r llethr gyfan a gall pob un ei ddefnyddio ar ôl dysgu rheolaeth sylfaenol. Mae caban pren deniadol yn gartref i ystafell gyfarpar sgïo a byrddio sydd â dewis rhagorol, yn ogystal â man gorffwys cyfforddus, lle dan do i wylio, toiledau ac ardal newid.

Rydym yn darparu ar gyfer sgïwyr a byrddwyr o bob gallu, o ddechreuwyr i arbenigwyr, sgïwyr rhydd a thiwbiau Ringo. Mae yna sesiynau Ymarfer Agored a gwersi sgïo/byrddio i oedolion ac i blant yn ystod yr wythnos ac ar benwythnos. Bob gwyliau ysgol rydym yn cynnig sesiynau i blant bob prynhawn. Darperir ar gyfer ysgolion, grwpiau ieuenctid a phartïon pen-blwydd a chynigir hyfforddiant, ymarfer a thiwbiau yn ystod yr wythnos.

RHAGLEN

Dewch i'n GWELD

Mae gan y Ganolfan glwb rasio sgïo egnïol, clwb i deuluoedd a rhaglen hyfforddi hyfforddwyr sgïo. Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant a sesiynau adeiladu tîm i grwpiau busnes a chwmnïau, sy'n cynnwys sgïo, dysgu fel grŵp, lleihau straen a cherdded ym myd natur gydag ymwybyddiaeth ofalgar.

Mae pob gweithgaredd yn digwydd yn yr awyr agored, boed haul neu law, ac rydym yn aros ar agor pan fydd hi'n bwrw eira gan fanteisio ar yr eira go iawn! Mae chwaraeon eira yn wych os am ddysgu sgiliau newydd neu wneud ymarfer corff heb yn wybod i chi, ac maen nhw'n ffordd wych o gymdeithasu a mwynhau cwmni pobl egnïol o'r un anian sydd wrth eu boddau yn yr awyr agored.