Ystafelloedd Iechyd

Yng Nghanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl mae yna sba y gall Aelodau'r Ystafell Ffitrwydd a chwsmeriaid 'Talu Wrth Fynd' ei fwynhau.

Lle i'r Enaid Gael Llonydd

Spa facilities are a great way to relax, de-stress and soothe tired or overworked muscles.

Mae ein Hystafell Iechyd yn cynnig mynediad i'r Ystafell Stêm, y Sawna a'r Jacuzzi ynghyd â man ymlacio i'r cwsmeriaid hynny sydd eisiau rhou eu traed i fyny mewn awyrgylch hamddenol.

Cyfleusterau a Bwcio

Access to the Steam Room, Jacuzzi and Sauna is included FREE when using the Gym and to anyone with a Membership. You can also use the Health Suite on a pay-as-you-go basis.

Please note that all of our Health Suite sessions are mixed-gender.

Gallwch drefnu eich sesiwn hyd at 8 niwrnod ymlaen llaw, trwy ffonio ein Tîm ar 01633 627100, trwy ddefnyddio ein Ap Ffôn Symudol neu ar-lein.

‍When booking a session in the Health Suite, please be mindful of our terms and conditions: Amodau a Thelerau Bwcio

Rhaid i bob cwsmer gadw at ganllawiau gweithredu'r canolfannau. Dim ond cwsmeriaid dros 16 oed sy'n gallu defnyddio'r cyfleusterau hyn.

Oriau Agor

Canolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl