Go Play

Bydd eich plant wrth eu boddau yn un o’r Canolfannau Chwarae Meddal gorau yn Nhorfaen.

We now have a Café in Cwmbran Stadium - Epicure Coffee Co.
Please note: Only food and drink purchased at the facility can be consumed in Go Play.

GO PLAY YN YMDDIRIEDOLAETH HAMDDEN TORFAEN

Mae ein Canolfan Chwarae Meddal ENFAWR yn un o’r ardaloedd chwarae meddal mwyaf poblogaidd yn Nhorfaen! Bydd eich plant wrth eu boddau'n archwilio pob rhan. Mae yma sleidiau slic, rhwystrau dringo a rhwydi pry cop sy'n golygu oriau o hwyl a chael gwared ar yr egni a'r stêm.

Mae ein hardal Chwarae Meddal yn berffaith i blant o dan 10 oed ond mae croeso i frodyr a chwiorydd hŷn ymuno hefyd.


Dathlu Pen-blwydd

Dim Hast, Dim Llanast. Gadewch i ni ofalu am barti eich plentyn er mwyn i chi allu canolbwyntio ar eich plentyn ar y diwrnod arbennig hwn! 

Mae pob plentyn yn wahanol a dyma pam mae gennym amrywiaeth o opsiynau ar gyfer eich parti.

Cynnig Yr Haf

Dyma gyflwyno Pasbort Haf Go Play - y tocyn eithaf i warantu hwyl diddiwedd ac atgofion lu! Gyda'r pasbort cewch 6 wythnos o fynediad digyfyng i Go Play yn ystod yr holl amserau y mae ar agor i'r cyhoedd, gan gynnwys penwythnosau a gwyliau! Dim ond £39 y plentyn  

 I brynu'ch pasbort ffoniwch 01633 627100

PRISIAU A BWCIO

Oriau Agor
Bwcio

Gellir bwcio hyd at 7 niwrnod ymlaen llaw trwy ein Ap Ffôn Symudol, ar-lein neu drwy ffonio ein Tîm. Flternatively, just pop in and pay at Reception.

Os ydych yn mynd i gerdded i mewn, rydym yn eich cynghori i holi am y niferoedd ymlaen llaw rhag ofn fod y sesiynau'n llawn, yn enwedig yn ystod ein cyfnodau prysur gyda'r hwyr ac ar benwythnosau, neu rhag ofn fod gennym barti preifat.

Epicure Coffee Co is now OPEN.
Dim ond bwydydd a diodydd a brynir yn y cyfleuster hwn y gellir eu bwyta a'u hyfed yn Go Play.

We are currently a cashless facility so only accept card payments at present.

Ni ellir rhoi ad-daliad os ydych wedi bwcio Go Play.

Bwcio Ar-lein

bookings@torfaenleisuretrust.co.uk

01633 627100

Prisiau

Mynediad Cyffredinol

2 awr o chwarae

£5.10 per child (Under 1’s FREE)

£2.85 per child (before 3pm term time only)

Partïon Penblwydd 

Partïon lle nad yw'r ardal at eich defnydd chi yn unig

£91.50 for 15 children (minimum)

Additional children can be added at an extra £5.10 per child up to a maximum of 30 children.