Mae eich taith llesiant yn dechrau yma

Mae ein cynigion Aelodaeth yn dechrau o 11 oed i fyny.

OPSIYNAU AELODAETH Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen

Rydym yn cynnig y mathau canlynol o aelodaeth. Dewiswch yr un sy'n iawn i chi.

Yr Aelodaeth Orau

Trwy Ddebyd Uniongyrchol

 Prisiau aelodaeth:

£10 start-up fee payable at point of sale

 Buddion i aelodau:

 • Mynediad i dair canolfan YHT
 • Mynediad i'r Gampfa Aml-gyfarpar
 • Mynediad i bob Dosbarth Ffitrwydd
 • Health Suite Access
 • Nofio Cyhoeddus Digyfyng
 • 8 Day Advance Booking
 • 50% off Racquet Sports

Sign up today:

Need more information?

Aelodaeth

Flynyddol

Pay up front for 12 months and get two months FREE!

£10 start up fee payable at point of sale

 Pris aelodaeth:

Buddion i aelodau:

 • Mynediad i dair canolfan YHT
 • Mynediad i'r Gampfa Aml-gyfarpar
 • Mynediad i bob Dosbarth Ffitrwydd
 • Aquatic Fitness Classes
 • Nofio Cyhoeddus Digyfyng
 • 8 Day Advance Booking
 • 50% off Racquet Sports
CERDYN MISOL

HEB YMRWYMO I GONTRACT

 Prisiau aelodaeth:

 Buddion i aelodau:

 • Mynediad i dair canolfan YHT
 • Mynediad i'r Gampfa Aml-gyfarpar
 • Mynediad i bob Dosbarth Ffitrwydd
 • Nofio Cyhoeddus Digyfyng
 • 7 Day Advance Booking

Junior Membership

Our Junior Membership is suitable for 11-16 years and is a great offer for active teenagers who want to develop and strive towards their fitness goals. 

Byddant yn cael mynediad digyfyng i’n cyfleusterau ffitrwydd yn Stadiwm Cwmbrân a Chanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl.

Gall oedolion ifanc hyfforddi yn y Gampfa heb riant ond mae yna gyfyngiadau ar ddefnyddio offer:

 • Gall plant 11-13 oed ddefnyddio peiriannau cardiofasgwlaidd a gwneud ymarferion pwysau'r corff yn unig
 • 14-15 year olds are allowed to use the resistance machines and access to selected Group Exercise classes
 • 16 years + have no restrictions with the equipment and can access all Group Exercise classes.

The card also includes access to Public Swims and the Running Track.

The Induction is included in the price of the card, and a parent/guardian will need to attend.

Talu wrth FYND

Gallwch gymryd rhan yn ein holl weithgareddau a thalu wrth fynd. Dyma'r prisiau:

Y Gampfa

Dosbarthiadau

Nofio

Personalised Fitness

Ein programmes are the best way to track your progress and further enhance youd ffitrwydd ymhellach ac maen nhw wedi eu cynnwys yn ein holl gynlluniau Debyd Uniongyrchol a phob aelodaeth flynyddol

Bydd ein hyfforddwyr ffitrwydd cymwys yn teilwra eich rhaglen i gwrdd â'ch anghenion penodol. Waeth a ydych yn y gampfa am y tro cyntaf ac yn chwilio am anogaeth neu gefnogaeth, neu'n athletwr sy'n anelu at gyrraedd eich perfformiad personol gorau nesaf, gallwn ysgrifennu rhaglen sy'n yn mynd i'ch helpu i gyflawni eich nodau.

Your programme can be reviewed frequently throughout the life of your membership to ensure you are progressing and varying your workouts to keep you motivated. 

Manteision y rhaglen:

 • Gosod nodau
 • Programme Reviews
 • Ongoing Support

Cynllun Athletwyr Dawnus

Yn cefnogi Athletwyr lleol ar eu siwrneiau ym myd chwaraeon!

Rydym yn frwdfrydig iawn ynghylch datblygu'r bobl sy'n byw ym Mwrdeistref Torfaen, ac wrth ein boddau ein bod yn gallu cefnogi ein trigolion Elitaidd gyda'n haelodaeth i Athletwyr Dawnus. Nod yr aelodaeth hon yw rhoi cymorth cynhwysol ac anogaeth i berfformwyr chwaraeon dawnus ac elitaidd gorau Torfaen, trwy gynnig mynediad am ddim i gyfleusterau hamdden a chwaraeon ar gyfer hyfforddiant a datblygiad personol.

Cymhwystra:

Perfformwyr ym maes chwaraeon sy'n byw yn Nhorfaen. Gosodir y rheiny sy'n gymwys mewn un o bedwar categori:

 1. Perfformiwr gyda'r Gorau yn y Byd
 2. Elît Cymru
 3. Aelod o Dîm neu Sgwad Cenedlaethol fel y nodir mewn rhestr a geir gan Chwaraeon Cymru.
 4. O fewn 5 uchaf Cymru a/neu 10 uchaf Prydain Fawr (lefel perfformiad y grŵp oedran ar gyfer eu disgyblaeth)

To apply, please complete the online form below – please note, that all applications are subject to approval by Torfaen Leisure Trust;

ffurflen Ymholiadau

Llenwch y ffurflen isod

TALENTED ATHLETE SCHEME

Operational Guidelines:

Each Talented Athlete Member will be entitled to use the facilities at both Cwmbran Stadium and Pontypool Active Living Centre during membership of the scheme.

Membership of the scheme is renewable annually pending continued sports performance at a national level and/or improvement is shown at each discipline.

In return for the benefits members obtain from their free use of facilities, they must provide regular updates on their progress.

All social media should include a tag to TLT:

Membership to this scheme can be withdrawn without notice if this is not adhered to.

Corfforaethol Aelodaeth

Opt for a health and wellness plan that enhances your business savings.

£522

Is lost per employee to sick days annually, amounting to a staggering £32 billion each year for UK businesses.

20%

Drop in sick leave observed with physically active employees, highlighting the benefits of exercise in the workplace.

13%

Decrease in staff turnover rates observed when companies implement a fitness programme, proving its positive impact on employee retention.

Snowsport Torfaen Membership

Experience the thrill of Snowsport Torfaen with our flexible membership options.

Pay monthly up to 31ain May 2024 commencing from date of first payment.

Benefits:

 1. Free Open Practice any time as advertised – adults and children.
 2. Free Getting Ready to Race – children.
 3. Free After School skiing sessions – children.
 4. Free Adult Racing – adult.

For information on session times, programme descriptions, and pricing, please click here.

For membership purchase, click on the button below:

To sign up to one of our Memberships, complete the form below, call our Team or pop into your nearest centre.
01633 627100
bookings@torfaenleisuretrust.co.uk

Gweler yr Health Commitment StatementAmodau a Thelerau for our memberships.

Please note that all Memberships are non-refundable.

Darllenwch yr adolygiadau diweddaraf

yng Ngeiriau ein Haelodau