We have

MEMBERSHIPS FOR EVERYONE

Beth sy' 'mlaen yn

YMDDIRIEDOLAETH HAMDDEN TORFAEN

Dechreuwch Eich

GYRFA YM MAES HAMDDEN

aelodaeth sy'n ddiguro

Dechreuwch ar eich siwrnai iechyd a lles heddiw

Mae eich taith llesiant yn dechrau yma

Mae ein cynigion Aelodaeth yn dechrau o 11 oed i fyny.

OPSIYNAU AELODAETH Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen

Rydym yn cynnig y mathau canlynol o aelodaeth. Dewiswch yr un sy'n iawn i chi.

Yr Aelodaeth Orau

Trwy Ddebyd Uniongyrchol

Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen

 Prisiau aelodaeth:

 Buddion i aelodau:

Senior membership age 66+
* Chwaraeon Raced wedi'u cynnwys yn Aelodaeth Lles Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen yn unig.

 • Mynediad i dair canolfan YHT
 • Mynediad i'r Gampfa Aml-gyfarpar
 • Mynediad i bob Dosbarth Ffitrwydd
 • Mynediad i Ddosbarthiadau Ffitrwydd Dŵr
 • Nofio Cyhoeddus Digyfyng
 • Chwaraeon raced wedi'u cynnwys gyda'r defnydd o gyfarpar
 • Mynediad at Fy Lles
 • Bwcio 8 Diwrnod Ymlaen Llaw
Aelodaeth

Flynyddol

Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen

Talwch ymlaen llaw am 12 mis a chewch ddeufis am ddim.

 Pris aelodaeth:

Buddion i aelodau:

 • Mynediad i dair canolfan YHT
 • Mynediad i'r Gampfa Aml-gyfarpar
 • Mynediad i bob Dosbarth Ffitrwydd
 • Mynediad i Ddosbarthiadau Ffitrwydd Dŵr
 • Nofio Cyhoeddus Digyfyng
 • Mynediad at Fy Lles
 • Rhaglen Trust Fit
 • Bwcio 8 Diwrnod Ymlaen Llaw
CERDYN MISOL

HEB YMRWYMO I GONTRACT

 Prisiau aelodaeth:

 Buddion i aelodau:

 • Mynediad i dair canolfan YHT
 • Mynediad i'r Gampfa Aml-gyfarpar
 • Mynediad i bob Dosbarth Ffitrwydd
 • Nofio Cyhoeddus Digyfyng
 • Mynediad at Fy Lles 
 • Bwcio 7 Diwrnod Ymlaen Llaw

11-16 Membership

Our 11-16 years Monthly Card is a great offer for active teenagers who want to develop and strive towards their fitness goals. 

Byddant yn cael mynediad digyfyng i’n cyfleusterau ffitrwydd yn Stadiwm Cwmbrân a Chanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl.

Gall oedolion ifanc hyfforddi yn y Gampfa heb riant ond mae yna gyfyngiadau ar ddefnyddio offer:

 • Gall plant 11-13 oed ddefnyddio peiriannau cardiofasgwlaidd a gwneud ymarferion pwysau'r corff yn unig
 • 14-15 year olds are allowed to use the resistance machines and access to selected Group Exercise classes
 • 16 years + have no restrictions with the equipment and can access all Group Exercise classes.

The card also includes access to Public Swims and the Running Track.

The Induction is included in the price of the card, and a parent/guardian will need to attend.

Talu wrth FYND

Gallwch gymryd rhan yn ein holl weithgareddau a thalu wrth fynd. Dyma'r prisiau:

Y Gampfa

Dosbarthiadau

Nofio

Personalised Fitness

Ein programmes are the best way to track your progress and further enhance youd ffitrwydd ymhellach ac maen nhw wedi eu cynnwys yn ein holl gynlluniau Debyd Uniongyrchol a phob aelodaeth flynyddol

Bydd ein hyfforddwyr ffitrwydd cymwys yn teilwra eich rhaglen i gwrdd â'ch anghenion penodol. Waeth a ydych yn y gampfa am y tro cyntaf ac yn chwilio am anogaeth neu gefnogaeth, neu'n athletwr sy'n anelu at gyrraedd eich perfformiad personol gorau nesaf, gallwn ysgrifennu rhaglen sy'n yn mynd i'ch helpu i gyflawni eich nodau.

Your programme can be reviewed frequently throughout the life of your membership to ensure you are progressing and varying your workouts to keep you motivated. 

Manteision y rhaglen:

 • Gosod nodau
 • Body composition measurments
 • Weekly training programme written by our Fitness Team
 • Ongoing reviews

Cynllun Athletwyr Dawnus

Yn cefnogi Athletwyr lleol ar eu siwrneiau ym myd chwaraeon!

Rydym yn frwdfrydig iawn ynghylch datblygu'r bobl sy'n byw ym Mwrdeistref Torfaen, ac wrth ein boddau ein bod yn gallu cefnogi ein trigolion Elitaidd gyda'n haelodaeth i Athletwyr Dawnus. Nod yr aelodaeth hon yw rhoi cymorth cynhwysol ac anogaeth i berfformwyr chwaraeon dawnus ac elitaidd gorau Torfaen, trwy gynnig mynediad am ddim i gyfleusterau hamdden a chwaraeon ar gyfer hyfforddiant a datblygiad personol.

Cymhwystra:

Perfformwyr ym maes chwaraeon sy'n byw yn Nhorfaen. Gosodir y rheiny sy'n gymwys mewn un o bedwar categori:

 1. Perfformiwr gyda'r Gorau yn y Byd
 2. Elît Cymru
 3. Aelod o Dîm neu Sgwad Cenedlaethol fel y nodir mewn rhestr a geir gan Chwaraeon Cymru.
 4. O fewn 5 uchaf Cymru a/neu 10 uchaf Prydain Fawr (lefel perfformiad y grŵp oedran ar gyfer eu disgyblaeth)

Er mwyn ymgeisio, llenwch y ffurflen ar-lein isod:

ffurflen Ymholiadau

Llenwch y ffurflen isod

TALENTED ATHLETE SCHEME

I Ymaelodi, cysylltwch â'n Tîm heddiw.
01633 627100
bookings@torfaenleisuretrust.co.uk

Gallwch drefnu taith o amgylch ein cyfleusterau a chofrestru fel eich bod yn barod i fynd!
Gallwch hefyd alw i mewn i'r safle i gofrestru, ond cofiwch y bydd angen sesiwn sefydlu arnoch cyn y gallwch ddechrau hyfforddi yn y Gampfa.

Llenwch y ffurflen isod

January Campaign Membership

Gweler yr Amodau a Thelerau ar gyfer ein haelodaeth.

Please note that all Memberships are non-refundable.

Darllenwch yr adolygiadau diweddaraf

yng Ngeiriau ein Haelodau