Dosbarthiadau Ffitrwydd

Mae yna ddewis eang o ddosbarthiadau ymarfer corff ar gael yng nghyfleusterau Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen, o'r rhaglen 'Zumba' sydd wedi cael ei chanmol yn fawr, i ymarfer corff cyflym, difyr ac egnïol y Beicio Grŵp.

Dosbarthiadau Ymarfer Corff

Mae gan ein hyfforddwyr y cymwysterau i gyflwyno ymarfer corff yn ddiogel ac yn effeithiol i bawb. Mae'r dosbarthiadau ymarfer corff yn gymdeithasol ac yn hwyl. Ffordd wych o gwrdd â ffrindiau newydd.

Sylwch - Rydym yn argymell eich bod yn dod â digon o ddŵr i'ch hydradu yn ystod ein dosbarthiadau. Os ydych yn dod i sesiynau Yoga, Pilates neu PoundFit dewch â'ch matiau eich hun gan nad oes rhai ar gael. Bydd yr offer ymhob dosbarth sy'n defnyddio offer yn cael eu glanhau ar ôl pob sesiwn.

Blaenoriaethwch Eich Lles

Gallwch drefnu lle yn ein Dosbarthiadau Ymarfer Corff hyd at 8 niwrnod ymlaen llaw trwy'r opsiwn 'bwciwch nawr' isod, trwy Ap Ffôn Symudol TLT neu drwy ffonio 01633 627100.

Cyn i chi drefnu eich dosbarth cyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwyddo â'r Amodau a Thelerau ar gyfer Bwcio.

Dosbarthiadau MOSSA

Dyma beth i'w ddisgwyl.

Mae Ymladd Grŵp yn weithgaredd i unrhyw un sydd eisiau ymarfer corff heriol, athletaidd sy'n ysgogi. Mae'n ffrwydrol, yn drydanol ac yn wefreiddiol. Mae'r symudiadau'n gyrru profiad cardio anhygoel sydd hefyd yn cryfhau pob rhan o'r corff. Mae hefyd yn ffordd wych o gael gwared ar y straen yn eich bywyd.