Croeso i

Snowsport Torfaen

Mae gan y cyfleuster brif lethr 230 metr, ardal i ddechreuwyr, lifft sgïo, system chwistrellu dŵr, a rhediad â bympiau. Mae'n hwyl i bobl o bob oed ac yn dechrau gyda'r Ysgol Sgïo i Gybiau Bach o 3 i 5 oed.

 Parc Pont-y-pŵl, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 8AT

Beth Sy' 'Mlaen

I drefnu sesiwn ar gyfer grŵp neu ymholi, cysylltwch â'n Tîm ar: