Croeso i

Canolfan Byw Egnïol Bowden

Mae Canolfan Byw Egnïol Bowden wedi'i lleoli yn Ysgol Gyfun Gwynllyw ym Mhont-y-pŵl ac mae ganddi
Neuadd Chwaraeon gyda 4 Cwrt Badminton, y gellir eu defnyddio ar gyfer Pêl-droed Pum Bob Ochr, Pêl-rwyd a Phêl-foli.

Mae ganddi Stiwdio Ddawns hefyd.

2 Folly Rd, Trefddyn, Pont-y-pŵl NP4 8DJ

Mae Canolfan Byw Egnïol Bowden ar agor trwy drefnu ymlaen llaw yn unig. Ffoniwch 01633 627100