We have

MEMBERSHIPS FOR EVERYONE

Beth sy' 'mlaen yn

YMDDIRIEDOLAETH HAMDDEN TORFAEN

Dechreuwch Eich

GYRFA YM MAES HAMDDEN

aelodaeth sy'n ddiguro

Start your health and wellbeing journey today

Cysylltwch  ni

Byddem wrth ein boddau i glywed gennych. Gallwch anfon neges e-bost atom, ein ffonio, neu alw i mewn i unrhyw un o'n Canolfannau am sgwrs.

AT YMHOLIADAU CYFFREDINOL

Llenwch y ffurflen, neu ffoniwch ni ar  01633 627100

General enquires

Lleoliad Ein Canolfannau

Lleoliad 1

Canolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl

Stryd Trosnant, Pont-y-pŵl, NP4 8AT

Lleoliad 2

Stadiwm Cwmbrân

Ffordd Henllys, Cwmbrân, NP44 3YS

Lleoliad 3

Canolfan Hamdden Fairwater

Ffordd Tŷ Gwyn, Fairwater, Cwmbrân, NP44 4YZ

Lleoliad 4

Snowsport Torfaen

Parc Pont-y-pŵl, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 8AT

Lleoliad 5

Canolfan Byw Egnïol Bowden

 2 Folly Rd, Trefddyn, Pont-y-pŵl NP4 8DJ